Homepage banner

EnergieNetwerk - Vlaams EnergieBedrijf

Belang van warmtekrachtkoppeling (WKK) voor de totale energiefactuur

Besparingspotentieel

Bij warmtekrachtkoppeling produceert een motor zowel elektriciteit als warmte. Hierdoor daalt de stroomfactuur aanzienlijk: je spaart niet enkel op de stroomkosten, maar ook op een groot gedeelte van de netbeheerskosten, heffingen en taksen. Uw gasfactuur zal ongeveer 10% hoger uitvallen maar dat is in principe minder dan de besparing op de stroomfactuur. De investeringskost bedraagt 1800 €/kW voor kleine installaties (100 kW) tot 700 €/kW voor grotere (2MW).

Technische mogelijkheden

WKK's zijn er van klein tot groot: voor huishoudens (vanaf ongeveer 15MWh/jaar aan warmte) tot grote installaties. De grootte van de WKK wordt bijna altijd gebaseerd op de lokale warmtevraag. Het principe is eenvoudig: een motor produceert warmte en drijft tegelijkertijd ook een generator aan die stroom produceert. Gas is de meest gebruikte brandstof, maar ook biogas, PPO (puur plantaardige olie) of houtpellets worden ingezet. Bedrijven hebben dan bijkomend recht op groenestroomcertificaten naast warmtekrachtcertificaten. Meer info vind je op www.vreg.be/certificaten. Bij lichte industrie varieert het vermogen typisch tussen 300kW en 2MW. Kantoren daarentegen gaan steeds meer over naar warmtepompen omdat de warmtevraag afneemt dank zij betere isolatie. Ook brandstofcellen komen op om elektriciteit op te wekken puur uit waterstof en zuurstof. Brandstofcellen hebben een hoog elektrisch rendement.

Combineren met andere ingrepen

Tracht eerst zoveel mogelijk energie te sparen en dan pas de WKK te dimensioneren. Zo niet, dan installeer je een te grote WKK. De overtollige warmte heeft geen waarde. Warmte kan gebufferd worden. De WKK kan dus soms kleiner gedimensioneerd worden dan de piekwarmtevraag. Die piekvraag kan je trachten te elimineren of op te vangen door een kleine klassieke ketel die meteen ook deels als back-up kan dienen of door een warmtebuffer (typisch een warmwatertank).

Met een bufferopslag voor warmte worden op een goedkope manier de momenten van warmtevraag en warmteproductie gescheiden waardoor er elektriciteit kan geproduceerd worden op ogenblikken dat deze een hogere waarde heeft (tijdens piekuren) en niet wanneer de prijs laag is (daluren). Zo kan u aan vraagsturing doen. Voor de opvolging en het detecteren van marktopportuniteiten bestaan gespecialiseerde bedrijven. Dat hoeft u niet zelf te doen.

Effect op je kernactiviteiten

Met een WKK kan je onafhankelijk worden van het net . Weliswaar mits bepaalde ingrepen , want normaal worden WKK's bij een black-out ook afgeschakeld. Voor kritische bedrijfsprocessen en in geval van leveringsverplichtingen met boeteclausules tegenover belangrijke klanten, is dat een belangrijke risico-reducerende maatregel.

De voordelen op een rijtje

  • Je combineert de productie van warmte en stroom waardoor je minder energie verbruikt en vooral ook heel wat CO2 bespaart.
  • De drastisch lagere energiekosten (vaak -10%) genereren meer marge en dus een competitiever aanbod.
  • U hebt recht op WKKcertificaten en – in geval van groene brandstof – daarbovenop ook op groenestroomcertificaten.

Voorkom fouten

De meeste fouten zijn het gevolg van onvoldoende technische, juridische of energiemarktkennis (onduidelijke verantwoordelijkheden, disclaimers in het nadeel van de WKK- eigenaar, dure of lock-in-onderhoudscontracten...). Deze kan u dus vermijden door experten bij de hand te nemen.

Bron: Samen Klimaatactief