Homepage banner

EnergieNetwerk - Vlaams EnergieBedrijf

Energie besparen

Energie-efficiëntie is meer dan een modewoord, het is een noodzaak. Binnen de Vlaamse Overheid is er nog een groot besparingspotentieel en heeft het engagement aangegaan om de klimaatdoelstelling voor 2020 te halen. Onder het motto 'Begin bij jezelf' gaan we vooraleerst de eigen gebouwen en infrastructuur aanpakken. Tegen 2030 willen we onze CO2-uitstoot met 40 % omlaag, en ons primair energieverbruik met 27 %. Om dit te halen zal elke entiteit jaarlijks 2 % energie moeten besparen. Wij zetten samen met u kennis en expertise in om uw energiebesparing te realiseren. Samen halen we de klimaatdoelstellingen.