Homepage banner

EnergieNetwerk - Vlaams EnergieBedrijf

Energieprestatiecontract (EPC)

Een EPC heeft als doel uw energieverbruik blijvend te reduceren. Bij een energieprestatiecontract engageert de 'Energy Services Company' (ESCO) zich om de energiekost te verlagen door duurzame investeringen uit te voeren. De ESCO wordt betaald met een deel van de energiebesparing die hij realiseert. Na de periode van het contract is de winst voor de opdrachtgever. Wij zorgen voor alle nodige kennis: technisch, juridisch, projectmanagement, om samen een dergelijk project succesvol af te ronden.