Homepage banner

EnergieNetwerk - Vlaams EnergieBedrijf

Marktconsultatie Duurzame Gezonde Scholen - Financiële / Business aspecten

03/07/2018 - 09:00Voeg toe aan je kalender 2018-07-03 07:00:00 2018-07-03 07:00:00 Marktconsultatie Duurzame Gezonde Scholen - Financiële / Business aspecten Heeft jouw bedrijf of organisatie expertise en ervaring met financieringsmodellen voor een gezond binnenklimaat in (school)gebouwen? Of ideeën voor nieuwe business(modellen) inzake comfort en gezond binnenklimaat vanuit bouwteams/ESCO's? Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86C bus 301 1000 Brussel Energienetwerk VEB@Energienetwerk.be Europe/Brussels public

Voor wie?

Heeft jouw bedrijf of organisatie expertise en ervaring met financieringsmodellen voor een gezond binnenklimaat in (school)gebouwen? Of heeft jouw organisatie ideeën voor nieuwe business(modellen) inzake comfort en gezond binnenklimaat vanuit bouwteams/ESCO’s?

Dan nodigen VEB, PIO en Verhaert New Product & Services je uit om deel te nemen aan de marktconsultatie die we organiseren rond de financiële en business-aspecten van ons project 'Duurzame en gezonde scholen'.

Uitdaging?

Het huidige financieringsvoorstel vanuit het bouwteam/ESCO is om via een dienstencontract dat resultaatgericht is de bijkomende investeringskosten te dragen via een variabele vergoeding afhankelijk van de behaalde prestatie en een bonus/malus-mechanisme zodat potentiële winsten onder de leden van het bouwteam (dus ook de school) en de ESCO verdeeld kunnen worden. Naast een vergoeding voor een gerealiseerde energiebesparing (die resulteert uit de lagere energiefactuur) en prestatiegericht onderhoud, willen we in de toekomst ook comfortmaatregelen en het garanderen van een gezond binnenklimaat via een prestatiebestek kunnen aanpakken. Tijdens de consultatie worden verschillende voorstellen uitgewerkt. Daarnaast willen we onderzoeken welke financieringsmogelijkheden er zijn en of ouders/grootouders/sympathisanten van scholen ook mee kunnen participeren.

Doel tweede workshop?

Het project ‘Duurzame en gezonde scholen’ vormt een uitdaging op zowel technologisch, financieel als juridisch vlak. Deze aspecten komen in drie opeenvolgende workshops aan bod.

Terwijl we in de eerste workshop op 14 juni nagaan in hoeverre de markt technologische oplossingen kan aanreiken om de scholen te voorzien van een comfortabel en gezond binnenklimaat, willen we in de tweede workshop verschillende partijen bij elkaar brengen (bouwpromotoren, experts bouwtechnieken, specialisten op het vlak van prestatiebestekken, ESCO’s, REScoops) die baat kunnen hebben bij de uitwerking van nieuwe businessmodellen rond dit thema. Een derde workshop gaat tot slot in op de juridische aspecten die aan dit project verbonden zijn.

Eens de uitdaging - dankzij dit voortraject - in al zijn aspecten duidelijk is, kunnen het VEB en PIO overgaan tot de opmaak en publicatie van het opdrachtdocument. 

Waar en wanneer?

De workshop rond de financiële/business-aspecten van dit project gaat door op dinsdag 3 juli van 9u00 tot 12u30 in de kantoren van het Vlaamse Energiebedrijf (VEB), Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86C bus 301 (4e verd.), 1000 Brussel. Klik hier voor bereikbaarheidsinformatie. 

Geïnteresseerd? Hoe inschrijven?

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best voor 22 juni 2018 in via deze link.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Elise.Steyaert@veb.be.