Homepage banner

EnergieNetwerk - Vlaams EnergieBedrijf

Hoe bespaart u met warmtepompen?

Hoe bespaart u met warmtepompen?

Het aandeel van verwarming in het primair energieverbruik bedraagt typisch 70 à 75% voor kantoren (bron: ECN, 2016). Een warmtepomp verbruikt maar liefst 30 tot 40% minder energie dan een klassieke aardgas- of stookolieketel. Het brandstofverbruik valt immers weg in het geval van een elektrische warmtepomp of vermindert sterk in geval van een warmtepomp op gas. Het prestatieniveau van de warmptepomp (COP) bepaalt hoeveel warmte die kan opwekken. Een COP van 3 betekent dat voor één eenheid (kWh) elektriciteit 3 eenheden (kWh) warmte geproduceerd worden. Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen de warmtebron en het verwarmingssysteem, hoe lager het energieverbruik van de warmtepomp en hoe groter de winst.

Er bestaan verschillende types warmtepompen (elektrische of gaswarmtepomp, lucht-lucht-WP, lucht-water-WP, ...) voor nieuwbouw en renovatie. Een omkeerbare warmtepomp kan ook als airco gebruikt worden.

Eerst energievraag beperken

Respecteer de ‘Trias Energetica’: beperk eerst uw energieverbruik: pak de isolatie van uw gebouw aan en verminder dan uw elektriciteitsverbruik. Overweeg nadien om duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld zonne-energie) toe te passen.

Isolatie van het gebouw of de leidingen is een maatregel met korte terugverdientijd die niet mag ontbreken.

Verwarming en koeling moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Laat daarvoor je thermostaat jaarlijks professioneel afstellen of gebruik een degelijk gebouwbeheerssysteem (GBS). Laat het GBS geregeld nakijken door een specialist. Maak bv. gebruik van een nacht- en weekendregime.

Tips & tricks

  • Het vermogen van de warmtepomp moet afgestemd worden op de warmtebehoefte van het gebouw. Hou er rekening mee dat de opbrengst het hoogst is (vooral bij lucht/lucht- en lucht/water- WP) op het moment dat de warmtevraag het laagst is en omgekeerd. Een warmtepomp mag niet overgedimensioneerd worden want dat zorgt in de tussenseizoenen voor te korte werkingstijden en bijgevolg onnodig snelle slijtage.
  • Ook het onderdimensioneren van de warmtepomp is af te raden want dan moet u in verhouding te veel bijstoken om het volledige jaar van een comfortabel binnenklimaat te genieten.
  • Als u bij verbouwing of nieuwbouw overweegt om pas later een warmtepomp te installeren, voorzie dan alvast de nodige aansluitingen. In een bestaand gebouw is de installatie van een warmtepomp complexer, zeker als je ook de radiatoren vervangt of verschillende afgiftesystemen met elkaar combineert. Dat betekent meer regelwerk, meer materiaalkosten en meer werkuren.
  • Bij lagere gemiddelde buiten- en brontemperaturen neemt het rendement van de warmtepomp af.
  • Een warmtepomp werkt het beste in combinatie met een warmteafgiftesysteem op lage temperatuur (typisch 40 à 45°C).

Maakt uw organisatie al gebruik van warmtepompen? Deel hieronder uw ervaringen en tips!

Bron: Samen Klimaatactief