Homepage banner

EnergieNetwerk - Vlaams EnergieBedrijf

Contact VEB

VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie te ontzorgen, duurzamer en efficiënter te maken. 
Ten eerste door centraal en efficiënt energie aan te kopen. 
Ten tweede door energiedata te centraliseren en ermee aan de slag te gaan.
Ten slotte door publieke diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met hun energie.

VEB
Tour & Taxis
Koninklijk Pakhuis 301 (4e verd.)
Havenlaan 86C
1000 Brussel

+32 2 421 32 00

Contacteer ons:

Sector