Homepage banner

EnergieNetwerk - Vlaams EnergieBedrijf

Omschakeling gasnet vanaf 2018

Is uw organisatie gevestigd tussen Antwerpen en Brussel? Dan is de kans groot dat u laagcalorisch gas uit Nederland afneemt. Misschien las u het al in uw krant: Nederland wilt die uitvoer afbouwen.

Synergrid, de federatie van de netbeheerders in België, werkte op vraag van de overheid een omschakelingsplan uit. De netbeheerders starten in 2019 met de omschakeling naar hoogcalorisch gas. Die oefening zou eind 2029 afgerond moeten zijn.

Bron: Fluxys

Infrastructuur aanpassen

Het is geen kwestie van een andere gaskraan opendraaien en klaar. Sinds 1978 zijn particuliere toestellen op aardgas geschikt om met beide types om te gaan. Door bij te regelen kan het wel zijn dat ze niet onmiddellijk compatibel zijn. Elk toestel moet dus gecontroleerd worden.

Op het gasnet moet ook per wijk de druk van het geleverde aardgas verlaagd worden om de hogere calorische waarde te compenseren.

Verschil laag- en hoogcalorisch gas

Waar hebben we het eigenlijk over? Laagcalorisch wil zeggen dat dat type gas minder energetische waarde heeft. Je zou het dus ‘arm’ gas kunnen noemen, en hoogcalorisch gas ‘rijk’ gas. Als je laagcalorisch gas gebruikt, verbruik je dus voor eenzelfde volume (m²) méér gas dan iemand die hoogcalorisch gas heeft.

Reden afbouw in Nederland

Door de ontginning van het gas in Slochteren, onder midden-Groningen, is dat gebied gedestabiliseerd geraakt. Voor 1986 kwamen daar geen aardbevingen voor, en de laatste jaren nemen die toe in frequentie en kracht. Om die reden besloot de Nederlandse regering vanaf 2013 om de uitvoer af te bouwen, om in 2030 volledig te stoppen.

U kan op beide oren slapen

Bevindt uw gebouw zich dus in dit gebied, maakt u geen zorgen. De volledige sector werkt samen om de omschakeling vlot te laten verlopen.