Homepage banner

EnergieNetwerk - Vlaams EnergieBedrijf

Zonne-energie aan nieuwe opmars bezig

Zonne-energie aan nieuwe opmars bezig

Als onderdeel van de hernieuwbare energie-mix heeft zonne-energie, ook wel PV (photovoltaic) genoemd, haar rol ten volle opgenomen en is sedert kort gestart aan een tweede groeiversnelling. Waar de eerste golf PV gedreven werd door subsidiëring onder de vorm van groene stroomcertificaten, hangt het rendement voor investeringen in PV-installaties (boven 10 kvA) nog slechts voor ongeveer een derde af van de subsidiëring en is twee derde terug te winnen door besparingen op de energiefactuur. De regelgeving is zo aangepast dat u weliswaar een kortere periode van steun geniet maar voor een hoger bedrag. Zo is de terugverdientijd gereduceerd tot 7 à 9 jaar. Zowel voor de industrie als voor overheidsbudgetten zijn dit termijnen die passen binnen een overzienbare investeringstermijn en kunnen de PV-installaties de concurrentie aan met andere industriële investeringen.

Het financieel rendement is dus geen excuus meer om niet te kiezen voor hernieuwbare energie. 

Vooraleer te starten met een PV-installatie moeten echter een aantal elementen goed bestudeerd worden. In de eerste plaats moeten de technische restricties in kaart gebracht worden. Het dakoppervlak zal de komende 25 jaar bedekt blijven met zonnepanelen, en zal dus bij het plaatsen in goede staat moeten zijn om deze periode te overbruggen. Verplaatsen van zonnepanelen is niet onmogelijk maar best te vermijden. Daarnaast moet de stabiliteit van het gebouw gecontroleerd worden, bijvoorbeeld de hoge windbelasting door panelen op het dak. Bijkomend zal een netstudie moeten uitwijzen of het lokale netwerk en de eigen elektriciteitsaansluiting voldoende is om de gewenste PV-installatie aan te sluiten.

De belangrijkste parameter is echter de mate waarin u de opgewekte elektriciteit gelijktijdig kan verbruiken. Is dit niet het geval dan zal de overtollige elektriciteit geïnjecteerd moeten worden op het net en dus geen besparing opleveren op de energiefactuur. Voor installaties boven 10kVa kan immers geen terugdraaiende teller meer gebruikt worden. Een grondige analyse van het energieverbruik is dus noodzakelijk om de juiste schaalgrootte van een PV-project te bepalen.

Binnen deze regulerende context stellen we vast dat de interesse sterk is toegenomen bij overheden en bedrijven om PV-installaties te plaatsen op hun dak. De installateur begeleidt zijn klanten bij het bestuderen van alle vermelde elementen, levert een haalbaarheidsstudie af, waarna de volledige begeleiding van aanvraag netstudie, regelen groenestroomcertificaten, tot bouw en onderhoud ook op hen wordt genomen.  Het afleveren van langetermijnproductiegaranties (tot 20 jaar) ontzorgt de dakeigenaar op een eenduidige manier.

Ook wie niet onmiddellijk de budgetten of fondsen ter beschikking heeft, vindt een oplossing in de zogenaamde derdepartijfinanciering, waarbij een dak ter beschikking wordt gesteld aan een investeerder die dan de elektriciteit tegen betere voorwaarden kan leveren aan de dakeigenaar.

Ten slotte moeten we ook naar de toekomst kijken. Het inpassen van hernieuwbare, niet 100% voorspelbare energieproductie  veroorzaakt onzekerheden en tijdelijke onstabiliteit op het energienet. Tijdens het weekend of in vakantieperiodes wordt er veelal meer geproduceerd dan verbruikt en ook ’s avonds kan geen gebruik gemaakt worden van zonne-energie. Het omgaan met deze mismatch tussen productie en verbruik, zal een cruciale rol spelen op de toekomstige energiemarkt. De technologie van de batterijopslag boekt stilaan vooruitgang, de markt bouwt industriële proeftuinen om hier ervaring in op te doen. Andere technologieën zoals actieve sturing van verbruikers, het opslaan via waterstof of ijsbanken of het mogelijks in de nabije toekomst mogen leveren aan de buurman, zijn noodzakelijke oplossingen om tot een verdere groei van het aandeel hernieuwbare energie te kunnen komen zonder verlies aan leveringszekerheid. Het actief laten meeparticiperen van PV-installaties in de globale energiemarkt zal een nieuw marktgegeven zijn die toegevoegde waarde creëert voor de PV-investeerder.  De mate waarin de regulering hierin meer vrijheid zal toelaten, zal bepalend zijn hoe snel deze nieuwe opportuniteiten zullen opgenomen worden door de PV-installaties.

Zonne-energie is gestart met een tweede groeigolf maar staat zeker nog aan het begin van haar rol in de energiemarkt die ongetwijfeld nog zal leiden tot bijkomende interessante opportuniteiten voor al wie een PV-installatie op zijn dak heeft.